En İyi Dış Borçlu Ülkeler (GNI'ye Göre)

Dış Borç, bir ülkenin yabancı hükümetlerden, uluslararası finans kuruluşlarından ve yabancı ticari bankalardan aldığı kredidir. Geri ödeme, alacaklı ülkeye mal ihracı yoluyla ödünç verilen aynı para biriminde yapılan kazançtan gelir. Ödemeler borçlanma maliyeti olarak faiz ödemeleri ile yapılırken, anapara ödemeleri ile yapılan ödemeler, ödenmemiş anapara miktarını azaltmak için yapılır.

Bir ülkenin dış borcunu geri ödeme kabiliyeti, ihracatından etkilenir ancak durgunluk, savaş, iç savaş, faiz oranları ve diğer belirsizlikler gibi dış ve iç faktörlerden de etkilenebilir. Bu jeopolitik ve sosyoekonomik koşullar, zaman zaman bir ülkenin yabancı kredileri güvence altına alma ve eski yükümlülüklerini yeniden finanse etme konusundaki mali tutumunu etkileyecek şekilde değişmektedir.

Sürdürülebilirlik Ölçümü

Gayri Safi Milli Gelir (GNI) oranlarına en iyi dış borç, ekonomistler tarafından genellikle bir ülkenin dış borcunun sürdürülebilirliği olarak açıklanmaktadır. Bu, bir ülkenin borcuna faiz ödeyebilme kabiliyetine ve hala istikrarlı bir ekonomik büyümeye neden olur. GSYİH oranlarına dış borç, bir ülkenin kazanç ve zararlarını çarpmak için kullanılır. Düşük bir dış borcun GSYİH'ye oranı, bir ülkenin borçlarını geri ödemek için daha fazla kredi kullanmadan yeterli mal ve hizmet ihracatına sahip olduğu anlamına gelir.

Gayri Safi Milli Gelire Göre Düşük Dış Borçlu Ülkeler

IMF ve Dünya Bankası'na göre, dış borç sürdürülebilirliği bir ülkenin “dış kamu borcunun net bugünkü değerini (NBD) bir ülkenin ihracatının yaklaşık yüzde 150'sine veya bir ülkenin gelirinin yüzde 250'sine” getirme kabiliyetine dayanmaktadır. Gayri Safi Milli Gelir, kısa vadeli borç bakiyesini 200 ila 1 'i aşmaktadır. Türkmenistan, GSYİH'ye oranının% 0, 5'i ile en düşük dış borçlanma payını en yüksek dış borçlanma listesine almıştır. Ekonomisi yavaşladı, ancak ekonomisinin özelleştirilmesi kısa vadeli borç dengesinde yardımcı oldu. Petrol ve gaz üretimini yeni yatırımlarla geliştirdi. İkincisi, % 0, 7 değerinde düşük dış borç oranına sahip olan GSMH'ya olan Cezayir'dir. Petrol ve gaz ihracat gelirleri ve döviz rezervleri daha düşük borç oranında etkili olmuştur. Üçüncüsü, % 0, 8 değerinde dış borç oranının düşük olması ile GNI’ya Çin’dir. Sabit kıymet yatırımları ve endüstriyel üretimler borç oranını yavaşlatmaya yardımcı oldu. Dördüncüsü, % 1.2 değerinde GNI’ye dış borç oranı düşük olan Nijerya’dır. Petrol üretimi düşük borç oranına yardımcı oldu. Beşinci ülke, % 5, 3 değerinde GNI’ye dış borç oranı düşük olan Hindistan’dır. Döviz rezervleri ve ihracatı düşük borç oranlarında yardımcı olmuştur. Altıncı, % 5, 8 değerinde GNI’ye dış borç oranı düşük olan Özbekistan’dır. Döviz rezervleri, ortalamanın üzerinde ekonomik büyüme ve düşük devlet borcu, düşük borç oranına yardımcı olmuştur. Yedinci, % 6, 6 değerinde GNI’ye dış borç oranı düşük olan Brezilya’dır. Ticaret fazlası, düşük borç oranına yardımcı oldu. Sekizinci değeri, % 7, 2 değerinde dış borç oranının düşük olması ile GSYİH'ya oranıdır. Gelişen sanayi üretimi düşük borç oranına yardımcı oldu. Dokuzuncu kişi, dış borç oranının GSYH'ya oranı% 7.6 olan düşüktür. Altyapı harcamaları, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle azaldı. Onuncu, % 7, 7 değerinde GNI’ye dış borç oranı düşük olan Solomon Adalarıdır. Hizmet sektörü ve tarım üretimi düşük borç oranına yardımcı olmuştur.

GNI Oranlarına En İyi Dış Borçlu Ülkeler

rütbeülkeGNI'ya Göre Kısa Vadeli Dış Borç
1Türkmenistan% 0.5
2Cezayir% 0.7
3Çin% 0.8
4Nijerya% 1.2
5Hindistan% 5.3
6Özbekistan% 5.8
7Brezilya% 6.6
8Kazakistan% 7.2
9Azerbeycan% 7.6
10Solomon Adaları% 7.7

Tavsiye

Trent Konseyi neydi?
2019
Vermont'un Başkenti Nedir?
2019
Güney Okyanusunun Marjinal Denizleri
2019