Sosyal Dönüşüm Nedir?

Sosyal dönüşüm, kurumsallaşmış ilişkilerde, normlarda, değerlerde ve hiyerarşilerdeki zaman içindeki değişim sürecini ifade eder. Ekonomik büyüme, bilim, teknolojik yenilikler ve savaş ya da politik karışıklıklar nedeniyle toplumun değişme şeklidir. Sosyal dönüşüm insanların etkileşimlerini ve yaşam tarzlarını etkiler. Bireylerle ilgili olarak, sosyal dönüşüm, ebeveynlerinin sosyal statülerini mevcut durumlarına benzetme sürecini ifade eder. Bu dönüşüm sürecinde, kişi belirtilen bir durumdan elde edilen bir duruma geçer.

Yüklenmiş Durum ve Elde Edilen Durum

Belirtilen bir durum, çocuğun doğduğu sosyal durumdur. Örneğin, varlıklı ailelerde dünyaya gelirken, diğerleri düşük gelirli ailelere dünyaya geliyor. Birleşik Statüsünde, cinsiyet ve ırk farklılıkları insanların atfedilen statüleri için bir temel oluşturur. Aksine, elde edilen bir statü, birinin eğitim, beceri, değer ve yeteneklerinin bir sonucu olarak edindiği statüyü ifade eder. Elde edilen statü örnekleri arasında doktorlar, profesörler, suçlular ve araştırmacılar bulunmaktadır. Bir kişinin durumu davranışlarını belirler. Diğer sınıf kimliği biçimleri arasında aile geçmişi, zevkler, ilgi alanları, kültürel zarafet ve kendini tanımlama yer almaktadır.

Kültür ve Küreselleşme

Günümüzde sosyal dönüşüm, kültür ve küreselleşme olmak üzere iki önemli kavramla kanıtlanmaktadır. Kültür, belirli bir insan grubunun farklı yaşam biçimini ifade eder. Coğrafi konumlarına, okuryazarlık seviyelerine, teknolojideki ilerlemelere ve politik ortamlara bağlı olarak bir toplumdan diğerine farklılık gösterir. Kültür, topluma ilişkin inançları, ahlaki kuralları, yasaları, gelenekleri ve sanatı içerir. Öte yandan, küreselleşme, dünyadaki eğitim politikaları, ticaret, fikirler, müzik, sanat ve yaşam tarzının standardizasyonunu ifade eder. Kültürlerin entegrasyonu o kadar gerçekleşmiştir ki, dünya şu anda küresel bir köy olarak bilinmektedir.

Sosyal Dönüşümde Adımlar

Toplumsal dönüşüme dahil olan, derneklerin kucaklaşması, derneklerin uzaklaşması ve kendini sunma gibi üç adım vardır. Derneksel kucaklaşma, bir bireyin katılmak istediği grubun sözlü olarak tanınması ve kabulü anlamına gelir. Böyle bir sözlü tanıma örneği, hevesli bir hukuk öğrencisinin, Hukuk Derecesi çalışmalarına devam etmek için katılmak istedikleri üniversiteyi seçmesidir. Birliksel kucaklaşma ya proaktif kucaklaşma ya da geçmişe dönük kucaklaşma olabilir. Öte yandan, derneklerin uzaklaşması, kendini, istediği toplumsal kimliğe uymayan insanlardan ayırmayı içerir. Birinin göründüğü öz taleplerin sunumunu istedikleri sosyal statüleri için geçirdikleri sosyal dönüşüm. Bu nedenle, insanlar konuşmaları ve kıyafetleri belirli durumlara ait olmalarına dikkat ederler. Kıyafet desenlerini ve bir parçası olmak istedikleri statünün konuşma stillerini benimsemek, bireylerin “parçaya bakmasını” sağlar.

Popüler Kültürde Sosyal Dönüşüm

Toplumda sosyal dönüşüm ve sınıf geçme bugün toplumda yaygın. Davranış, internet, televizyon, filmler ve ünlüler aracılığıyla çeşitli izleyicilere kolayca aktarılır. Örneğin, Britney Spears ve Oprah Winfrey, sınıf yolcuları olarak kategorize edilmiş mükemmel kişilik örnekleridir. “Milyoner Olmak İsteyen” gibi popüler şovlar, insanları zengin bir duruma dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Tavsiye

Antarktika Yakınsama Nedir?
2019
Jüt Ne İçin Kullanılır, Nerede Yetiştirilir?
2019
Kenya'nın Başlıca Doğal Kaynakları Nelerdir?
2019