Resmi Yabancı Kredi Hatlarında En Yüksek Faiz Oranına Sahip Ülkeler

Ekonomik büyüme ve gelişme projelerini teşvik etmek için vergiler, diğer gelir kaynakları ve iç borçlanma yoluyla içsel olarak yeterli para toplayamayan ülkeler dış borçlanmayı tercih edebilir. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, bölgesel kalkınma bankaları ve diğer ülkelerin hükümetleri tarafından sunulan ikili krediler gibi kurumlar, bu tür finansal yardıma ihtiyacı olan ülkelere kredi limiti sağlamaktadır. Bu krediler geri ödeme koşulları ve kullanım koşulları ile birlikte gelir. Ödeme şartları, kredinin çekeceği faiz tutarını ve geri ödeme süresini içerir. Faiz oranları, bir kredi türünden diğerine, kredinin verilme amacına göre değişir. Resmi dış kredi limitlerinde faiz oranı en yüksek olan ülkelerin bir kısmı aşağıda kısaca görülüyor.

Zambiya

Zambiya, büyük borç geri ödemeleriyle daha da fakirleştirilen ülkelerden biri. Batı bankalarının kontrolsüz borç vermesi durgunluğa ve on yıllarca borçlanmaya yol açmıştır. Zambiya'nın borcu şu anda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH)% 24'ünü oluşturuyor. Rakam, 2011 yılında GSYİH'nın% 15'i ile karşılaştırıldığında önemli bir artış. Ülkenin toplam dış borcu 7 milyar doları aşıyor. Artış, özellikle 2012 ve 2014 yıllarında Eurobond ihracından kaynaklanmıştır. Yüksek enflasyon oranı, yavaş GSYİH büyümesi ve Zambiya'daki yüksek borçlanma oranı faiz oranını önemli ölçüde artırmıştır. Şu anda, ülke dış fonları ortalama% 6, 4, bir sonraki yüksek faiz oranından iki puan daha yüksek bir faizle borçlu.

Belarus

Belarus ekonomisinin çoğu, hükümeti ve ülkenin yabancı hissedarları arasındaki kredi anlaşmalarıyla finanse ediliyor. Uluslararası borç verenlerden borç almak sermaye işlemi olarak kabul edilir. Belarus'taki bankalar dış kredi başvurusunda ve işlemede kritik bir rol oynamaktadır. Bankalar, sunulan kredilerin faiz oranlarının belirlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Belarus hükümeti, % 7 ila% 8 arasında bir adil faiz oranına sahip devletlerarası kredileri tercih ediyor. Ancak, Belarus'ta yeni bir dış kredi hattında ortalama faiz oranı% 4.8'dir. Yabancı mevduatlardaki yüksek yerel banka faiz oranları, yüksek faiz oranlarında önemli bir rol oynamıştır.

Cape Verde

Cape Verde, kendi ulusal para biriminin değerini Avrupa Birliği'nin euro'suna dayanan ve yüksek faiz oranlarına neden olan sabit bir döviz rejimi işletmektedir. Dış borçlanmadaki yüksek faiz oranı, ekonomik büyüme ve gelişme için gerekli olan dış borçları çekmek içindir. Euro'nun değer kazanması, faiz oranını sürekli baskı altında tuttu, böylece borçlanma maliyeti önemli ölçüde arttı. Şu anda, Cape Verde'nin dış kredi hatlarındaki faiz oranı% 4, 2 seviyesinde bulunuyor. Ülkenin karşı karşıya kaldığı zorluk, sabit döviz kuru rejimine müdahale etmeden yüksek borçlanma maliyetinin nasıl düşürüleceğidir. Yeniden finansman oranlarındaki herhangi bir kesintinin ülkeye dış sermaye girişini engellemesi muhtemeldir. Yüksek faiz oranları ayrıca Cape Verde'nin bankacılık yapısal eksikliklerinden de kısmen etkileniyor.

Yüksek Faiz Oranlarının Etkileri

Yüksek faiz oranları borçlanma ülkesini olumsuz etkilemektedir, çünkü borçlanma maliyetini arttırmaktadır. Bununla birlikte, yüksek faiz oranları, dış kredi almak isteyen ülkeler için de yem görevi görebilir. Yüksek faiz oranları, gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla yaygındır.

Resmi Yabancı Kredi Hatlarında En Yüksek Faiz Oranına Sahip Ülkeler

rütbeülkeYeni Dış Kredi Hatlarında Ortalama Faiz Oranları
1Zambiya% 6.4
2Belarus% 4.8
3Cape Verde4.2%
4Kenya% 3.4
5Angora% 2.9
6El Salvador% 2.9
7Panama% 2.7
8Benin% 2.6
9Tanzanya% 2.5
10Lübnan% 2.5

Tavsiye

Kuzey Afrika Ülkeleri
2019
Hyperloop Nedir?
2019
Hawaii'nin Baş Aşağı Şelalesi
2019