Kore Şamanizmi - Muizm

5. Tarih, Kutsal Metinler ve İnançlara Genel Bakış

Muism olarak da adlandırılan Kore Şamanizmi, Kore Yarımadası'nın yerli dinidir. Muism'in dini bir uygulama olarak kanıtlanması, eskilere dayanır ve bazı tahminlerde 5.000 yıl öncesine dayanır. Ayinleri, çeşitli tanrılardan oluşan ruh dünyasına temas eden bir şamandır. Kişi pozisyonda (matriline miras olsa da) doğarak veya bir hastalık yaşadıktan sonra (tanrılar tarafından seçilen) bir şaman olur ve ardından tören yapılır.

Şamanlar istedikleri zaman haince içeri girip çıkıyor ve bu aşamada takipçiler ruhun bedeni terk ettiğini ve diğer alemlere gittiğini düşünüyor. Bu alemlerde, diğer ruhlar şamanın ruhsal, psikolojik ve fiziksel iyileşmeyi gerçekleştirmesine yardımcı olur. Diğer inançlar ruhu ilgilendirir. Bir kişi hasta olduğunda, ruhun da hasta olduğuna inanılır. Bir kişinin akıl hastalığı olduğunda, kaybolmuş, sahip olunmuş veya geçiş halindeki bir ruh olduğuna inanılır. Bu uygulama belirli bir dini metin veya teoloji içermez.

4. Küresel Varlık ve Önemli Uygulayıcılar

Bugün, Kuzey Kore nüfusunun tahmini% 16'sı Muist inananlar olarak tanımlanmaktadır. Güney Kore hükümeti, Şamanizmin Kore kültürüne önemini ilan etti ve 1970'lerden başlayarak, daha Güney Koreliler Muism'i uygulamaya başladı. Nüfusun yaklaşık% 8'i Muism ile özdeşleşiyor. Şamanlar sık ​​sık yeni inşaat projeleri veya yeni iş açılışlarında ritüeller gerçekleştirir. Geleneksel bir Şamanik hareket olan fal söyleme bile, Kore kültüründe, birçok insanın falcılara çalışma zamanlarında döndüğü geniş bir yaygınlık göstermeye devam ediyor. Kim Keum-Hwa, Kore'nin en ünlü şamanlarından biridir.

3. İmanın Gelişmesi ve Yayılması

Kore Yarımadası'nda kuzeyden güneye şamanlar ve Muism takipçileri bulunur. Bu uygulamanın artık bir dinden ziyade bir yaşam tarzı olduğu düşünülmekte ve doğa, kişisel güç ve ruhsal ve psikolojik aydınlanma ile uyum sağladığı düşünülmektedir. Aynı zamanda geleneksel tıp olarak görülür. Bazı insanlar Muizmin, Kore Yarımadası'nda Budizm ve Hristiyanlık uygulamalarını da etkilediğine inanıyor.

2. Zorluklar ve Tartışmalar

Budizm, MS 4. Yüzyılda bölgeye girdiğinde, din büyük ölçüde üstlenildi. O sırada birçok takipçi dönüştürüldü. Daha sonra, Neo-Konfüçyüsçülük devletin dini haline geldi ve Muist uygulayıcıları küçümsendi, eğitimsiz görüldü ve karmaşık değildi. Kore şamanizmi, hem Hıristiyan misyonerler hem de Japon Şintoizminin yayılımı tarafından sürekli olarak bastırılmıştır. Siyasal bir ideolojik parti olan Yeni Topluluk Hareketi 1970'lerde meydana geldi ve tüm tanrı ibadetlerini kaldırmak için çalıştı. Kuzey Kore hükümeti şamanları ve soylarını daha düşük bir sınıfa ait olarak adlandırdı. Bu faktörlerin tümü, Muist inananların sayısını azaltmak için birlikte çalıştı.

1. Gelecek Beklentileri

Güney Kore son yıllarda dinin canlandığını gördü ve milliyetçiliğe ve geleneksel kültüre doğru hareket verildiğinde şamanizmin büyümeye devam etmesi bekleniyor. Yukarıda görülen bir grup Koreli genç, yerel bir tapınakta atalarına ve geleneksel Kore tanrılarına saygı duyuyor. Uygulama bir kez daha, halkın gözünde yerel televizyon kanallarında bile görünen şamanlarla birlikte sunuluyor. Bu ülke modernleşmeye devam ettiğinden ve daha fazla sayıda insan istihdam fırsatları bulmak için kırsal alanlardan kentsel alanlara geçerken, geleneksel inançlarını da beraberinde getirecektir. İnternet kullanımı arttıkça, şamanın hizmetlerinin bulunması ve talep edilmesi daha kolaydır. Bunların hepsi, Muism'in yakın zamanda bir daha baskı altına alınmayacağına dair işaretler.

Tavsiye

Trent Konseyi neydi?
2019
Vermont'un Başkenti Nedir?
2019
Güney Okyanusunun Marjinal Denizleri
2019