Jeomorfoloji Nedir?

Jeomopoloji nedir?

Jeomorfoloji, en temel tanımıyla, dünyanın fiziksel özelliklerinin ve bu özelliklerin oluştuğu süreçlerin incelenmesidir. Jeomorfoloji, sırasıyla "Dünya", "değişim" ve "çalışma" anlamına gelen "Ge", "morphe" ve "logo" sözcüklerinden gelmektedir.

Dünyanın Doğası

Planet Earth, güneş sisteminin gezegenlerinin geri kalanından sıyrılıyor, çünkü insan yaşamına uygun tek gezegen. Gezegen yoğun bir bitki örtüsü ve faunaya ev sahipliği yapmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca, Dünya çok sayıda değişiklik gördü. Bu değişimler, bazı bitki ve hayvanların yaşadığı gezegenin arazisini etkiledi ve bugün bir etki yaratmaya devam etti. Dünya'nın toprakları muazzam değişimler geçirdi. Arazi özellikleri, milyonlarca yıl süren fiziksel süreçler boyunca yaratılmış, tahrip edilmiş ve değiştirilmiştir. Bugün Dünya'nın arazisi gelecekte değişmeye devam edecek. Dünya dinamik bir yer ve dünyadaki hiçbir şey statik değil. Jeomorfoloji çalışması devreye giriyor. Jeomorfoloji için kullanılan kök kelimelerin "Dünyanın değişimlerini incelemek" anlamına gelmesi uygundur.

Jeomorfologun Rolü

Bir jeomorfolog, Dünya'nın toprak formlarını inceler. Ayrıca, arazi formlarının neden görünüşte olduğunu ve belirli arazi formlarının tarihinin araştırılacağını da inceleyeceklerdir. Arazi formlarının tarihini incelerken jeomorfologlar gelecekte gerçekleşebilecek değişiklikleri tahmin edebilirler. Jeomorfoloji, fiziksel coğrafyanın bir alt alanıdır. Jeomorfologlar, dünya yüzeyindeki değişimleri anlamak için saha gözlemleri yapacaklardır. Deneyler ve sayısal modelleme de gerçekleşecek.

Jeomorfoloji İçerisindeki Alanlar

Bir jeomorfologun çalıştığı spesifik alan konsantrasyona bağlıdır. Bir buzul jeomorfisti, buzulların ve buz tabakalarının belirli bir alanın toprak formlarını nasıl şekillendirdiğini inceleyecektir. Buzul jeomorfologlarının çalışacağı arazi formları arasında eskerler, moraller, buzul gölleri ve çevreler yer almaktadır. Fluvial jeomorfologlar nehirleri inceler ve nehirlerden kaynaklanan erozyonun araziye etkisi olacaktır. Nehirler taşıma tortularını, ana kayaları kesecek ve tortuları biriktirerek kıvrımlı oluşumlarda rol oynamaktadır. Biyojeomorfoloji, bitkilerin, hayvanların ve diğer organizmaların belirli bir coğrafi alanın arazisini nasıl değiştirebileceğini araştırmaktır. Biyojeomorfoloji uzmanları genellikle kunduz barajlarını, ağaçların ekildiği yamaçları, bitkilerin toprak erozyonu üzerindeki etkilerini ve deniz organizmaları ile kıyı toprak formları üzerindeki ilişkilerini inceler. Bir biyojeomorfologun araştıracağı şeyin özel bir örneği, yamaçlara ağaç dikmenin toprak kaymalarını nasıl önleyebileceğidir.

Dünyayı Değiştiren İşlemler

Bir jeomorfolog, Dünya'nın yüzeyini şekillendiren işlemleri inceler. Bunu daha iyi anlamak için, bu gezegenin süreçleri de anlaşılmalıdır.

Aeolian süreçleri rüzgarla erozyona işaret eder ve çoğu zaman çöl arazisi formlarını şekillendiren önemli bir faktördür. Yağışın seyrek olduğu bölgelerde rüzgar, toprağın şekillendiği ana kanaldır. Kemerler, kamışlar ve kum tepeleri rüzgar rüzgârları ile şekillenen toprak formlarıdır.

Fluvial süreçler nehirlerden ayrışmayı içerir. Su, ayrışma için önemli bir kanaldır. Nehirler yıkılacak ve çökeltileri hareket ettirecektir. Nehirler ayrıca çökeltileri de biriktirir. Menderesler ve oxbow gölleri fluvial süreçlerin şekillendirdiği toprak özellikleri arasındadır. Karadan akan bir su yolu, bankalarını yıpratır, çökeltileri hareket ettirir, vadisini genişletir ve başka yerlerde silt biriktirir. Yolu, bir kıvrımlı yolun oluştuğu erozyon nedeniyle kıvrılıyor. Bir menderes ana suyolundan kesilince, genellikle silt yatakları sonucu bir oxbow gölü oluşur. Nehirler vadilerin üretilmesinden sorumludur. Nehir vadileri genellikle V şeklindedir.

Dünyayı etkileyen diğer işlemler biyolojik süreçleri, buzul süreçlerini ve yerçekimini içerir.

Tavsiye

ABD Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Nasıl Çalışıyor?
2019
Dünyanın En Derin Okyanusu Nedir?
2019
Fas Kültürü, Gümrükleri ve Gelenekleri
2019