DSÖ Sağlık Günleri Listesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletlerin uluslararası sağlık faaliyetlerini denetlemek üzere görevli uzmanlaşmış bir kuruluştur. Bu kuruluş 1948 yılında kurulmuş olup, merkezi dünyanın dört bir yanındaki bölgesel ofisleriyle İsviçre'nin Cenevre kentindedir. Başlıca görevi, uluslararası halk sağlığı ile ilgili işlerin koordinasyonu ve yönlendirilmesinde otorite olarak hareket etmektir. DSÖ, hükümetlerin ve diğer kuruluşların kaliteli tıbbi hizmet sunumunda çabalarını kolaylaştırmaktadır. DSÖ, son yıllarda, resmi Sağlık Günleri ilan ederek tıbbi konulardaki farkındalığı artırmak için inisiyatif programları kullanmıştır. Bu günlerden bazıları şunlardır:

Resmi Sağlık Günleri

Dünya TB Günü

Dünya TB Günü, her yıl 24 Mart'ta düzenlenir. Tüberküloz tedavisinin 1882'de Doktor Robert Koch tarafından bulunduğu günle aynı zamana denk geldi. Tedaviden önce, TB dünya çapında birçok yaşam talep ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü, bir tüberküloz olmasına rağmen Tüberkülozun dünyanın bazı bölgelerinde endemik olduğu konusunda farkındalığı artırmak için Dünya TB Günü ilan etti. DSÖ, her Dünya TB Günü'nde farklı bir temaya hitap etmektedir. 2015'teki tema 'TBM'yi bitirmek için dişli' iken, 2016'daki ana konu 'TBM'yi Bitirmek' oldu. Bu gün gerçekleşecek etkinlik etkinlikleri arasında, adanmış kişilerin TB'nin yok edilmesindeki çabalarını, fon yaratmaya ve Tüberkülozun, yürüyüşlerin ve sanat sergilerinin kontrol edilmesini kolaylaştırmaya yönelik dünya çapındaki farkındalığı arttırma çabalarını tanımaya yönelik ödül törenleri yer alıyor.

Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Günü, her yıl 7 Nisan'da DSÖ'nün açılışını kutlamak için kutlanmaktadır. DSÖ, her yıl bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerle farklı temalara değinmektedir. Bu olayların temel amacı, dünyadaki çeşitli sağlık endişeleriyle ilgili farkındalığı artırmaktır. Bu olaylar, daha fazla erişimi kolaylaştırmak için medya tarafından ele alınmaktadır. Bu gün düzenlenen etkinlikler arasında gösteriler, yürüyüşler ve sadaka etkinlikleri, kişilerin ücretsiz olarak taranması, konferanslar ve panel tartışmaları yer almaktadır. Bu olaylar sadece farkındalık yaratmayı değil, aynı zamanda hükümetler ve diğer sağlık paydaşlarının sağlık hizmetlerini iyileştirmek için eylemlerini tetiklemeyi de amaçlıyor.

Dünya Aşı Haftası

Dünya Bağışıklama Haftası, nisan ayının son haftasında gözlenmektedir. Dönem, özellikle çocuklarda, aşılamanın önemi konusunda farkındalık yaratmaya adanmıştır. Halk, aşı yoluyla hastalıkların önlenmesi hakkında bilgilendirilir. Hükümetler, bağışıklama ortakları ve UNICEF gibi kuruluşlar, farklı ülkelerdeki farkındalığı artırmak için Avukatlık ve Eğitim alanlarını kullanıyor. Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ve etkinlikler arasında konferanslar, gösteriler, basın bültenleri, kampanyalar, reklamlar, eğitim atölyeleri ve panel tartışmaları yer almaktadır.

Dünya Sıtma Günü

Dünya Sıtma Günü her yıl 25 Nisan'da uluslararası olarak izlenmektedir. Sıtmanın yıllık olarak birçok hayat yaşadığını iddia etmesiyle gün zorunluydu ve özellikle bazı üçüncü dünya ülkelerinde endemiktir. Gün, DSÖ tarafından sıtma önleme ve kontrolündeki farklı ortaklar tarafından yapılan adımlara ışık tutması için desteklenmektedir. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşları, sıtma konusunda halka öğretmek için eğitim programları başlatıyor. Sıtmanın önlenmesi ve kontrolünde kullanılan tesisleri iyileştirmek için yardım toplama amaçlı yardım organizasyonları düzenlenmektedir. Diğer faaliyetler şunlardır: kamu kampanyaları ve gösterileri, hükümetlerin eylemlerini tetiklemek için dilekçe oluşturma ve belgeseller ve reklamlar gibi medya kapsamı.

DSÖ Sağlık Günlerinin Önemi

Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği Diğer Dünya Sağlık Günleri: 31 Mayıs'ta düzenlenen Dünya Sigarasız Günü; 1 Aralık Dünya Yardım Günü; Dünya Kan Bağışçısı Günü 14 Haziran'da gerçekleşiyor; 14 Haziran'da Dünya Kan Bağışçısı Günü ve 28 Temmuz'da Dünya Hepatit Günü. Belirli kaygıları gidermek için belirli günlerin tahsisi etkilidir çünkü tüm dünyanın dikkatini belirli konulara çağırır. Bu günler önemlidir, çünkü tüm dünyadaki halk sağlığı sorunlarına ışık tutmak için dünya çapında bir platform sunarlar. Başka hiçbir platform, Dünya Sağlık Günleri gibi halk sağlığı konularında ülkeleri birleştirmez. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Günleri boyunca kitleyi eğitmek ve verimli bir sağlık sektörü için daha fazla eylemi harekete geçirmek konusunda önemli başarılar elde etti.

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Bildirilen Resmi Sağlık Günleri

Yok hayır.isimGün
1Dünya TB Günü24 Mart
2Dünya sağlık günü7 nisan
3Dünya Aşı HaftasıNisan ayının son haftası
4Dünya Sıtma Günü25 nisan
5Dünya Tütün Yok31 mayıs
6Dünya AIDS Günü1 aralık
7Dünya Kan Bağışçısı Günü14 haziran
8Dünya Hepatit Günü28 Temmuz

Tavsiye

Kuzey Afrika Ülkeleri
2019
Hyperloop Nedir?
2019
Hawaii'nin Baş Aşağı Şelalesi
2019