Dış Borçlandırmanın Muhtemel İmtiyazlı Olduğu Ülkeler

Dış borç, bir ülkenin yabancı varlıklara borçlu olduğu toplam dış borçtur. Bu yabancı varlıklar, diğer ülkeleri, uluslararası kuruluşları ve hatta zengin bireyleri içerebilir. Bir ülkenin borcunun büyük bir kısmı tavizli olarak adlandırılabilir. Dünya Bankası, imtiyazlı borcunu "yüzde 25 veya daha fazla orijinal hibe unsuruna sahip krediler" olarak tanımlamaktadır. Bu, imtiyazlı borç olarak çok yüksek miktarda dış borcu olan özel bir grup ülkeye yol açmaktadır. İmtiyazlı borcun yüksek oranına katkıda bulunan faktörler aşağıda tartışılacaktır.

Rampant Yolsuzluğuna Sahip Ülkeler

Dış borç genellikle üstlenilen ancak daha sonra ödenmesi beklenen kalkınma projeleri şeklinde tahakkuk ettirilir. Kabul eden ülkedeki hükümet yetkilileri oy toplamak için kalkınma, ilerleme ve ekonomik büyümeyi gerekçe göstererek çok büyük bir anlaşma yapıyor ve aşağıdaki hükümetler kötü tavsiye edilen dış yatırımların yükünü taşıyor. Tonga, GSYİH'nın yaklaşık% 48'ine eşdeğer olan dış borcu olan bir örnektir. Bu borcun üçte ikisi 2015 yılında yaklaşmakta olan hükümeti neredeyse tehdit eden bir konu olan Çin'in İhracat-İthalat Bankası'na borçludur. Gelişme yanılsaması, bu ülkelerin ortak ülke için kendi mühendislerini ve profesyonellerini projeler için göndermesi gibi zorluyor. Parasal fonlarda imtiyaz sağlanmasına rağmen, ev sahibi ülkeden hala gelecekte geri ödenmesi beklenen aşırı miktarda para tahsil edilmektedir.

IMF Kurtarmaları

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların borç vermesi, ülkelere ciddi mali kriz yaşatmakta ve onları kurtarmaktadır. IMF'nin finansal yardımın yaygınlaştırılması kriterleri krizin ve kırılganlığın ciddiyetine göredir. IMF'nin kurtarmaları, bir ülkenin mali politikasına IMF politika belirleyicilerinin krize ilk başta sebep olduğuna inandıkları bazı yaptırımlar uygular. İmtiyazlı borçlarının bu kategoriye girmesinin büyük bir payı nedeniyle listede birçok ülke yer aldı. Listedeki ülkelerin hiçbiri dünya pazarındaki büyük ticari oyuncular değil. Mali, Haiti, Samoa, Nepal ve Nijer, imtiyazlı borcu esas olarak IMF'ye fakat birkaç uluslararası kuruluşa borçlu olan ülkelerin bazı örnekleri.

Jeopolitik ve Sosyoekonomi

Bir ülkenin jeopolitik manzarası ve sosyoekonomik koşulları, ülkenin imtiyazlı borcu hak edip etmeyeceğini belirlemede büyük rol oynamaktadır. Eğer şirket yolsuzluklarla paramparça edilirse, diğer ülkeler veya şirketler tarafından finanse edilen yolsuzluk politikaları ve kalkınma projeleri nedeniyle imtiyazlı borç ana ilgi görür.

Yeni kurulan ulus devletler

İmtiyazlı borcun bir diğer önemli faktörü, yakın zamanda bağımsızlık kazanmış veya uzun süredir devam eden bir siyasi kargaşa ve bazen de huzursuzluk döneminden sonra yönetim organlarından ayrılan ulusların ortaya çıkmasıdır. İlginç bir örnek, 1994 yılında bağımsızlık kazanmış olan Eritre'dir. Bağımsızlık sırasındaki imtiyaz borcu yeni kurulan ülke nedeniyle% 100'dür. Dünya milleti destekledi ve kabul etti ve imtiyazlı borç toplam borcun% 85'ine düşürüldü. Ülke yavaş yavaş hem politik hem de ekonomik istikrara kavuşuyor.

Sonuç

İmtiyazlı borç, verildiği duruma bağlı olarak bir ülke için bir lütuf veya lanet olabilir. Gelişmekte olan bir ülkeden bilge bir lider, uluslarını çok kısa sürede geliştirmek için imtiyazlı borçları kullanabilir. Bununla birlikte, yaygın yolsuzluk ve dürüst olmayan politika yapıcı olan ülkeler, borç para veren kuruluşlar geri ödeme talebinde bulunana kadar dış borçların görünüşte uzayan görünüme kavuşmasına devam edecektir.

Dış Borçlandırmanın Muhtemel İmtiyazlı Olduğu Ülkeler

rütbeülkeİmtiyazlı Dış Borç Yüzdesi
1Tonga% 95.0
2Samoa% 92.7
3Haiti% 90.7
4Burkina Faso% 88.2
5Mali% 88.0
6Nepal% 87.6
7Eritre% 87.5
8Nijer% 87.5
9Yemen% 86.8
10Benin% 84.1

Tavsiye

Indiana Ne İçin Biliyor?
2019
Lake Kaindy - Kazakistan'da Eşsiz Yerler
2019
Michigan Birliğe Ne Zaman Katıldı?
2019