Dış Borç çoğunluğunun Çok Taraflı İşletmelere Borçlu Olduğu Ülkeler

Çok taraflı kuruluşlar, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve çeşitli BM ajansları gibi birçok ülke tarafından kurulmuş borç verme kuruluşlarına atıfta bulunmaktadır. Bu kurumlar, üye ülkelerin gelişmesine yardımcı olmak için finansal ve profesyonel danışmanlık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Üyelikler, hem gelişmiş donör ülkeleri hem de gelişmekte olan borçlu ülkeleri içerir. Çok taraflı işletmeler, piyasa oranları tarafından belirlenen uzun vadeli krediler şeklinde projeleri finanse ederler, hibe ve kredi olarak da bilinen uzun vadeli krediler yoluyla.

Bu ülkeler dış borçlarının çoğunu çok taraflı kuruluşlara borçludur;

Burkina Faso

Bu Batı Afrika ülkesi, dış borçlarının% 78, 1'ini çok taraflı finans kuruluşlarına borçludur. 1997'den itibaren Burkina Faso, ağır borçlu ülkelere IMF ve Dünya Bankası'ndan kalkınma yardımı ile destek verme girişiminden yararlandı. Borç parası yoksullukla mücadele etmek, temel eğitim ve okuryazarlık sağlamak, pastoral hizmetlerin ve hayvancılığın korunması, teknik eğitim geliştirme ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılmıştır.

Nepal

Nepal, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) dış mali yardımlara büyük ölçüde güveniyor. Bu bankalardan sağlanan mali yardım toplam dış borcun% 77, 3'ünü oluşturmaktadır. Nepal hükümetinin dış borcu 3.8 milyar dolar ve bunun yaklaşık 1.2 milyar doları ADB'ye ve 1.1 milyar doları Dünya Bankası'na borçlu. Son zamanlarda Nepal’de meydana gelen ve çoğu kişinin öldürüldüğü ve malların imha edildiği depremler sonrasında, Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kuruluşlar kalkınma için daha fazla para sağlamıştır. Ancak, orada az gelişme var gibi görünüyor ve paranın altyapı geliştirme adına yanlış kullanılıp kullanılmadığı konusunda birçok soru ortaya çıktı.

Saint Vincent ve Grenadinler

Çok taraflı kuruluşlara borçlanılan dış borç Karayip ülkesi için% 73, 8'dir. Borç performansında asgari iyileşmeler göstermesine rağmen, Saint Vincent ve Grenadinler hala Doğu Karayipler Merkez Bankası'na dış borcunun büyük bir kısmını borçlu.

Botsvana

2013 itibariyle, Botswana'nın brüt dış borcu 3.4 milyar dolar olmuştu ve ülke para biriminin ABD Doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle GSYH'ye göre artmıştı. Dış borç toplam ulusal borcun% 73, 3'ündedir. Borç verilen paranın çoğu, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası gibi çok taraflı kuruluşlardan geliyor.

Borç krizine katkıda bulunan faktörler

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu dış borç krizine katılmış durumda, borçlarının büyük bir kısmı çok taraflı kuruluşlardan geliyor. Lesoto, Benin, Uganda, Mali, Eritre ve Madagaskar gibi ülkeler ulusal borçlarının% 60'ından fazlasını dış finansörlere borçludur.

Muazzam borçlar, genel ekonomik büyüme üzerinde uzun süredir devam eden bu ülkelerde insani gelişmeyi engelledi.

Kötü yönetim ve hükümet politikaları borçtan kurtarmayı imkansız hale getirdi. Bu ülkelerin çoğundaki eğilim her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ek olarak, üçüncü dünya ülkelerinin kredilerini Japon Yeni, Euro veya ABD Doları gibi zor para birimlerinde, değerinde kolayca dalgalanan yumuşak para birimlerine göre ödemek zorundalar.

Politik istikrarsızlık aynı zamanda artan dış borçlarda önemli bir katkı faktörüdür. Yasa ve düzeni güçlendirmek, ülkeyi yeniden inşa etmek ve krizi çözmek için çok zaman ve kaynak harcanıyor. Bu durum kaçınılmaz olarak daha fazla borçlanmaya yol açmaktadır.

Dış Borç çoğunluğunun Çok Taraflı İşletmelere Borçlu Olduğu Ülkeler

rütbeülkeDış Borç Yüzdesi Çok Taraflı İşletmelere Borçlu
1Burkina Faso% 78.1
2Nepal% 77.3
3Saint Vincent ve Grenadinler% 73.8
4Botsvana% 73.3
5Lesotho% 72.9
6Benin% 72.3
7Uganda% 71.1
8Mali% 69.6
9Eritre% 65.8
10Madagaskar% 65.3

Tavsiye

Indiana Ne İçin Biliyor?
2019
Lake Kaindy - Kazakistan'da Eşsiz Yerler
2019
Michigan Birliğe Ne Zaman Katıldı?
2019