Çoğulculuk nedir?

Çoğulculuk, çeşitli grupları fikirlerini ve fikirlerini sunmaya teşvik eden bir demokrasi modelidir. Bunu yaparken hiç kimse işlerin nasıl çalışması gerektiğini belirlemez. Farklı inançlara sahip farklı gruplar, farklı kimliklerini koruyarak birlikte yaşarlar.

Siyasette Çoğulculuğun Özellikleri

Çoğulculuğun ilk özelliği, gücün insanlara verilmiş olmasıdır. Sonuç olarak, insanların hakları korunmaktadır. Elinde güç sahibi olan insanlar, devletin gerçek demokrasiye sahip olmasıyla sonuçlanır. Bu tür bir demokrasi, halkın bir siyasi parti seçme ve gizli oy kullanma sistemi ile oy kullanma özgürlüğüyle kanıtlanmıştır. Çoğulculuk konusundaki dönüm noktası kararlarından biri, 1989’da Teksas’la Johnson’ın davası hakkındaydı (ABD). Sanık ABD bayrağını yaktı ve hükümete karşı gelmekle suçlandı. Bununla birlikte, mahkeme, adam lehine harekete geçme hakkı olduğunu belirterek karar verdi.

İkincisi, çoğulculuk devletin daima tarafsız olduğunu savunur. Dolayısıyla hiçbir zaman vatandaşlarına zarar verecek şekilde davranmaz. Hükümet tüm insanların yararına çalışmak zorundadır. Dolayısıyla devlet, politikalarıyla ilgili karar alma sürecine çok çeşitli kişileri dahil etmelidir. Birkaç insan hükümetin operasyonlarına hükmetmemeli. Bu ilkeye gömülü olan insanlar hükümetten korunmaktadır. Ek olarak, devletin gücü sınırlıdır. Bu temelde, Birleşik Devletler, Yargı, Yürütme ve Kongre arasında yatay bir güç bölümü yarattı. Bu güç organlarının ABD anayasasında belirtilen ve hiçbir güç istismarı bulunmamasını sağlayan kontrol ve dengeleri vardır.

Üçüncüsü, çoğulculuk, herkesi, hiçbir kimsenin veya hükümet faaliyetlerinin yürütülmesinde egemen olan bir kimsenin olmadığı iktidara erişimi olarak görür. Dolayısıyla devlet, mevcut birçok grup tarafından sunulan çeşitli görüşleri desteklemekte özgürdür. Birleşik Krallık'ta, örneğin, 7000 rekabet eden baskı grubu vardır.

Gerçek Hayatta Çoğulculuk Örnekleri

Çoğulculuk örneklerinden biri, Çinliler'in ABD'deki varlığıdır. Çinliler, insanların kültürel geleneklerini korudukları yerlerdir. Çoğulculuk, hem sendikaların hem de işverenlerin çalışanlar için en iyi çalışma koşullarını sağlamaya çalıştıkları şekilde kanıtlanmaktadır. Başka bir örnek, ABD'deki Amish olmayan kişilerin yanında yaşayan Amish topluluğunun durumudur. Amish halkının olağanüstü bir yaşam tarzı var. Elektrik kullanmıyorlar, atlarla seyahat ediyorlar, ayrı hastanelere ve okullara gidiyorlar. Bunlar çoğunlukla sadece organik gıda ürünleri yiyen çiftçiler. Yine de, Amish olmayan insanlar inançlarına saygı duyuyor ve bu Amish insanlarıyla uyum içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla çoğulculuk, birçok insanın yaşam ve siyaset görüşünün hüküm sürmesini ve böylece demokratik bir toplumu desteklemesini sağlar.

Çoğulculuğun Eleştirisi

Gerçek demokrasi bugün toplumda bir yanılsama gibi görünüyor. Çoğulculuk, iktidarın halkın elinde olmakta ısrar ettiği kadar, bu genellikle böyle olmaz. Gerçek şu ki, bugün dünyada insanlar hala teçhizat seçimlerinde oy kullandıktan sonra bile bazı hükümetler var. Ayrıca, çoğu eyalette, gücün birkaç etkili kişi ve gruba dayandığı açıktır. Dolayısıyla, yapılan politikalar, hükümetin karar alma sürecine hâkim olan birkaç seçilmiş grubun çıkarlarını yansıtmaktadır.

Tavsiye

Antarktika Yakınsama Nedir?
2019
Jüt Ne İçin Kullanılır, Nerede Yetiştirilir?
2019
Kenya'nın Başlıca Doğal Kaynakları Nelerdir?
2019