Çevresel Irkçılık Nedir?

Çevresel ırkçılık, kirli hava ve kirli su gibi zararlı koşullar orantısız şekilde herhangi bir alanda azınlık topluluklarını etkilediğinde meydana gelir. Çevresel ırkçılığa katkıda bulunan faktörlerden bazıları, kirli teknolojiler, toksik kimyasallar ve atık ürünler ihraç eden şirketleri içermektedir.

Etkileri

Çevresel ırkçılıktan etkilenen bölgelerde yaşayan sakinler sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirler. Bu sağlık problemleri nörolojik problemleri, kısaltılmış bir ömrü ve hatta ölümü içerebilir. Zararlı kimyasallar havada, toprakta ve içme suyunda geçirilebilir.

Son Durumlar

Çevresel ırkçılığın son bir örneği, 2014 yılında başlayan Flint su krizi olabilir. Michigan, Flint’in öncelikle Afrika kökenli bir nüfusu vardır. Bu şehirde, su, beyin hasarına neden olabilecek tehlikeli bir kimyasal olan zehirli kurşun seviyeleri ile kirlenmiştir. Federal hükümet kuruluşları bu maruziyeti gizlemeye çalıştı ve bu da toplum içinde uzun vadeli hasarlar sağladı.

Çözümler

Birleşmiş Milletler çevre ve genişleme toplantısı, mevcut çevresel ırkçılığın tehditleri konusunda savunma ilkeleri ortaya koydu. Bu ilkelere göre, yeterli bilimsel güvencenin olmayışı, çevresel ırkçılığı durdurmak için ortak bir yöntemi geciktirmek için bir neden olmayacaktır. Toplantıda ayrıca, insanları zulümlerden sorumlu tutacak daha iyi bir çerçeve oluşturulması üzerinde duruldu.

Tavsiye

Japonya'nın Kısaltılmış Tarihi
2019
Güneş Kemeri nerede?
2019
Kanada'daki En Yüksek Bina Nedir?
2019