2000 Yılından Bu Yana Reel İhracat Değerlerinde En Büyük Artışı Olan Ülkeler

İhracat değeri endeksi, mevcut ihracat değerinde ABD Dolarına dönüştürülen değişikliklerin bir ifadesidir. İhracat değeri endeksi daha sonra ortalama baz dönemin yüzdesi olarak ifade edilir. Temel süre 2000, dolayısıyla ihracat değeri 2000 olarak "% 100" olarak ifade edilir. İhracat endeksi değeri, her yıl dünyadaki çoğu ekonomi tarafından Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Komisyonu (UNCTAD. İhracat değeri endeksi) tarafından rapor edilmektedir. İhracat değeri endeksi, özellikle ihracat verilerini yayınlamayan ülkeler için ihracat hacmi endeksinden elde edilebilir. On yılda, dünyadaki çoğu ülke tarafından reel ihracat değerlerinde önemli bir artış olmuş, bu ülkeler uluslararası pazardaki paylarındaki artıştan dolayı böyle bir büyüme yaşamışlardır. 2000 yılından beri ihracat değeri;

Sierra Leone

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Komisyonu 2015 raporuna göre, Sierra Leone, 2015 yılında en yüksek ihracat değeri endeksini ve% 1, 4472, 2 ihracat değer endeksini gerçekleştirmiştir. İhracat endeksi değeri 2014 yılına göre% 4000'lik bir artışı temsil ediyordu. İhracat endeksinin büyük kısmı ülkedeki ticaretin serbestleştirilmesine ve GSYH'deki artışa bağlanıyordu. Sierra Leone, ihracatçıların uluslararası pazara erişimini kolaylaştırmak için iş politikasını da gözden geçirdi. Ülke ayrıca küresel pazara ihracat miktarını artırarak ticaretteki dengesizlikleri önemli ölçüde azaltmıştır. Daha iyi bir ihracat değeri Endeksiyle, Sierra Leone'nin güvenini artırarak daha fazla ihracat yatırımcısı çekmesi muhtemel.

Eritre

Eritre, ekonomik zorluklarla ve dengesiz uluslararası ticaretle yüzleşmeye devam eden ekonomilerden biridir. Onlarca yıl süren iç savaşlar, yolsuzluklar ve uygun iş düzenlemelerinin olmaması bu ülkedeki ticareti etkiledi. Ancak, Eritre bu zorluklardan yavaşça yükseliyor ve şu anda dünyanın en aktif küçük ülkelerinden biri. Ülke şu anda özellikle İtalya gibi Avrupa ülkeleri için uluslararası ticarete açılan kapılardan biri. UNCTAD raporuna göre Eritre'in İhracat değeri endeksi% 2070.3 idi. Eritre hükümeti dış ticareti teşvik etmeyi ve ülkenin gelişmekte olan ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü arttırmayı öncelik haline getirdi. Modern ihracat işleme bölgesi de ihracat değeri endeksindeki yüksek artışa katkıda bulunmuştur.

Çad

Chad, kamusal kalkınmayı ve yatırım planlarını finanse etmek için mal ihracatını artırmaya odaklanmıştır. İlke ihracatı pamuk, sığır, Arapça sakız ve yağı içerir. İhracatını artırmak amacıyla Çad, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu ve Orta Afrika Devletlerinin Ekonomik Topluluğu gibi birçok ekonomik ticaret bloğuna katıldı. UNCTAD raporuna göre, ülkenin ihracat endeksi% 1967.2'ye yükseldi. İhracat değer endeksinin, hükümetin ihracatı ve uluslararası pazardaki artan faaliyetlerini artırmaya odaklanması nedeniyle artmaya devam etmesi bekleniyor.

Yeni binyılın başından bu yana ihracat değerlerinde en yüksek artışa sahip olan diğer ülkeler arasında Azerbaycan (% 1, 619, 5), Panama (% 1, 533, 9), Ruanda (1, 388, 6), Mozambik (% 1, 298, 2), Burkina Faso (% 1, 190, 8), Ekvator Ginesi (% 1, 148, 6) ve Katar (% 1136, 1). İhracat değerindeki büyük artışlar, temel olarak kendi uluslararası ticaret ilişkilerini ve küresel pazarlara erişimi teşvik eden faaliyetlere bağlanıyor.

2000 Yılından Bu Yana Reel İhracat Değerlerinde En Büyük Artışı Olan Ülkeler

rütbeülke2000'e Göre İhracat Değer Endeksi
1Sierra Leone14, 473.2%
2Eritre2, 070.3%
3Çad1, 967.2%
4Azerbeycan1, 619.5%
5Panama1, 533.9%
6Ruanda1, 388.6%
7Mozambik1, 298.2%
8Burkina Faso1, 190.8%
9Ekvator Ginesi1, 148.6%
10Katar1, 136.1%

Tavsiye

Kuzey Afrika Ülkeleri
2019
Hyperloop Nedir?
2019
Hawaii'nin Baş Aşağı Şelalesi
2019